Info

Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours


USEFUL & EMERGENCY NUMBERS


EMBASSIES IN ATHENS


Albania

7, Vekiareli Str., 152 37 Philothei

Tel: 210 6876200


Algeria

1, Eratosthenous Str., 116 35 Athens

Tel: 210 7564191


Argentina

59, Vass. Sophias Ave.,115 21 Athens

Tel: 210 7224753


Armenia

159, Singrou Ave., 171 21 N. Smirni

Tel: 210 9319985


Australia

1-3, Kifissias Av., 115 23 Athens

Tel: 210 8704000


Austria

4, Vass. Sophias Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7257270


Belgium

3, Sekeri Str., 106 71 Athens

Tel: 210 3617302


Brazil

14, Filikis Eterias Sq., 106 73 Athens

Tel: 210 7213039


Bulgaria

33A Kalari Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6748105


Canada

4, Ioannou Gennadiou Str., 115 21 Athens

Tel: 210 7273400


Chile

25, Vass. Sophias Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7252574


China

2a, Krinon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6723283


Congo

30 klm Athinon - Lavriou Av. 650 57 P.O.BOX

Tel: 210 3241361


Croatia

4, Tzavella Str., 154 51 N. Psichico

Tel: 210 6777033


Cuba

5, Sofocleous Str., 152 37 Philothei

Tel: 210 6855550


Cyprus

16, Irodotou Str., 106 75 Athens

Tel: 210 7232727


Czech Republic

6, G. Seferi Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 21 06713755


Denmark

11, Vass. Sofias Ave., 106 71 Athens

Tel: 210 7256440


Egypt

3, Vass. Sophias Ave., 106 71 Athens

Tel: 210 3618612


Estonia

2-4, Messogion Ave., 115 27 Athens

Tel: 210 7475660


F.Y.R.O.M. (Liaison Off.)

7, E. Benaki Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6749585


Finland

1, Eratosthenous Str., 116 35 Athens

Tel: 210 7010444


France

7, Vass. Sofias Ave., 106 71 Athens

Tel: 210 3391000


Georgia

24, Agiou Dimitriou St., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6716737


Germany

3, Karaoli - Dimitriou St., 106 75 Athens

Tel: 210 7285111


Hungary

25-29 Karneadou Str. , 106 75 Athens

Tel: 210 7256800


India

3, Kleanthous Str., 106 74 Athens

Tel: 210 7216227


Indonesia

55, Papanastassiou Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6742345


Iran

16, Str. Kalari Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6741436


Iraq

4, Mazaraki Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6778276


Ireland

7, Vass. Constantinou Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7232771


Israel

1, Marathonodromon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6705500


Italy

2, Sekeri Str., 106 74 Athens

Tel: 210 3617260


Japan

46, Ethn. Antistaseos, 152 31 Halandri

Tel: 210 6709900


Jordan

21, Papadiamanti Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6744161


Korea

124, Kifissias Ave., 115 26 Athens

Tel: 210 6984080


Kuwait

27, Marathonodromon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6743593


Latvia

38 Vas.Konstantinou Ave., 11635, Athens

Tel: 210 7294483


Lebanon

6, 25th Martiou Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6755873


Libya

13, Vironos Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210672.7674


Lithuania

49, Vass. Sophias Ave., 106 76 Athens

Tel: 210 7294356


Luxembourg

232, Vass. Sophias Ave., 115 26 Athens

Tel: 210 756400


Mexico

14, Platia Philikis Eterias, 106 73 Athens

Tel: 210 7294780


Morocco

14, Mοusson Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6744210


Netherlands

7, Vass. Constantinou Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7254900


Norway

23, Vass. Sophias Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7246173


Pakistan

6, Loukianou Str., 106 75 Athens

Tel: 210 7290122


Palestine (Diplom. Mission)

31, Marathonodromon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6726061


Panama

192, Praxitelous Str., 185 35 Piraeus

Tel: 210 4286441


Peru

2, Semitelou Str., 115 28 Athens

Tel: 210 7792761


Philippines

26, Antheon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 621883


Poland

22, Chrissanthemon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6778812


Portugal

23, Vass. Sophias Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7290096


Romania

7, Emm. Benaki Str., P. Psichico

Tel: 210 6728876


Russia

28, Nik. Litra Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6725235


Saudi Arabia

71, Marathonodromon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6716911


Slovakia

4, G. Seferi Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6771980


Slovenia

10, Mavilli Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6775683


South Africa

60, Kifissias Ave., 151 25 Maroussi

Tel: 210 6106645


Spain

21, Dion. Areopagitou Str., 117 42 Athens

Tel: 210 9213123


Sweden

7, Vass. Constantinou Ave., 106 74 Athens

Tel: 210 7266100


Switzerland

2, Iassiou Str., 115 21 Athens

Tel: 210 7230364


Syria

61, Diamantidou Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6725577


Thailand

23, Taigetou Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6710155


The Vatican

2, Mavili Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6743598


Tunisia

2, Antheon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6749791


Turkey

8, Vass. Georgiou II Str., 105 64 Athens

Tel: 210 7263000


Ukraine

2, Stef. Delta Str., 152 37 Philothei

Tel: 210 6800230


United Kingdom

1,Ploutarhou Str.,106 75 Athens

Tel: 210 7272600


United States of America

91, Vass. Sofias Ave., 115 21 Athens

Tel: 210 7212951


Uruguay

1, Licavitou Str., 106 72 Athens

Tel: 210 3602635


Venezuela

10, Marathonodromon Str., 154 52 P. Psichico

Tel: 210 6721274


Yugoslavia

106, Vass. Sofias Ave., 115 27 Athens

Tel: 210 7774344


Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours
Athens 9 Seater | Athens Airport Transfers Taxi Mini Van & Mini Bus | Athens City & Piraeus Port Transfers | Athens Half Day & Full Day Tours